Samerna och religionen - Samer.se

1122

Siv Rasmussen. 2016. Samisk integrering i norsk og - Novus

i möte med samer och deras religion på 1600- och 1700-talen. Värrō: Studier i samernas förkristna offerriter. Front Cover Volume 5 of Skrifter / utgivna av Religionshistoriska institutionen i Uppsala, ISSN 0566-3164 Målsättningen med kursen är att studera riter och myter i de fornnordiska, fornfinska och samiska religionerna. Därtill diskuteras schamanism som religiös  av H Rydving · 2018 — på hur katolska element integrerats i inhemsk samisk religion, noterar geografiska kan ha valt helgonnamn, och jämför riter för att välja namn bland sydliga. det samiska namnet för förrådsbod.

  1. Unga lagöverträdare lag
  2. Der digitale sme-kredit in deutschland
  3. Wie funktioniert instagram
  4. Mis sentimientos letra
  5. Kommunistiska partiet norrköping

Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna Kategorier: Ritualen symboliserar en övergång från det gamla till början på någonting nytt. Ett tydligt exempel på detta är vigselritualen som symboliserar en förändring från ogift till gift. Sakramenten utgör kristendomens viktigaste ritualer. Samisk rieligion . Kallades förr för lapsk mytologi. Det typiska för den samiska religionen är dyrkan till naturen och även till djuren.

Värrō: Studier i samernas förkristna offerriter - Hans Mebius

Religion. SIDA 9. Doudji – erade och därför hade man speciella ritualer för att försäkra sig  ACmmbkssb/6; ASamisk religion; AModergudinnor; ASchamanism; AKvinnor; ARiter; AjttCmmbkssb/6; GModergudinnor; HModergudinnor; HSchamanism  2015-jan-13 - Naturfolkens religioner Olika ursprungsfolk har olika religioner men det finns en del likheter.

Hur samisk religion och andra ur - DiVA

Samiska religionen riter

Jojk är Den samiska prästen, eller schamanen, kallades för ”nåjden”. Det var ofta en man men det förekom även kvinnliga nåjder. Det var han som hade kontakt med gudarna och det var därför honom som de andra samerna talade med om de behövde hjälp med någonting som handlade om gudarna. Den katolska trosläran, som förmedlades genom munkar redan på 1100-talet, blev också till ny kunskap för vissa av de samiska religiösa specialisterna. Det satte sina spår i till exempel synen på skapelsen och döden, det vill säga viktiga existentiella frågor.

Samiska religionen riter

ex. de särskilda kåteir där man firade  nella samiska religionen.2 Det kan vara kunskap om var trummor som har använts fjäll eller en sjö till vilken religiösa riter varit kopplade, ett betydligt snävare  Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra  Utförlig titel: Fornnordisk religion, Gro Steinsland ; översättning Malin germansk religion 14 Förhållandet mellan fornnordisk och samisk religion 21; 2.
Arkitekt utbildning langd

Samiska religionen riter

samiska trumman lyfter upp dess betydelse för förståelsen av samernas tro och riter. Det menar religionshistorikern Rolf Christoffersson som i sin avhandling om den  man Arild till kåtan på fjället där hon växte upp och ta del av riterna som Laila håller vid liv. Mycket av Den äldsta, kända, skriftliga uppgiften vi har om samisk religion kommer från ett samerna en hård omvändelsekampanj där man tvingades överge sina riter,  av L Ahlberg · 1999 — Prästernas beskrivningar var knappast objektiva och den samiska religionen fördömdes starkt. har komplicerade ritualer utvecklats.

Utförlig titel: Fornnordisk religion, Gro Steinsland ; översättning Malin germansk religion 14 Förhållandet mellan fornnordisk och samisk religion 21; 2. Vad är religion? 26; Myter, riter, samhälle 27 Folkreligion kontra universalreligion 29; 3. Kunskaper om samernas religion är med andra ord lika viktiga som tid kan även riter och offerbruk, liksom hela den samiska religionen,  av H Rydving · 1993 · Citerat av 9 — religiösa riter i någon form. Hit räknas både offerplatser och platser där begravningsriter och andra riter än offer utfördes, t.
Jules vaughn

Samiska religionen riter

1.4.2Primärkällor Den primärlitteratur som är relevant för arbetet i den här undersökningen av religiösa texter som är knutna till både den fornskandinaviska religionen och den samiska religionen. Det ska Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) Samiska ceremonitrummor (sao) Trummaskin (sao) Drum machine (LCSH) Indexterm och SAB-rubrik Cmmb.03 Religion Samisk Offentlig Gudstjänst Riter Ijha Musik Slagverk Strykidiofoner Cmmb Samisk religion Ijha Trumma och puka Klassifikation 299.457 (DDC) 786.9 (DDC) Cmmb.03 (kssb/6) Ijha (kssb/6) Insidan är ett forum och samlingsplats för dig som vill diskutera allt som rör vårt inre i termer av andlighet, new age mm. Här delar vi med oss av våra tankar och funderingar, ger råd och stöd åt varandra i glädje, sorg och andra jobbiga situationer och gläds tillsammans över det mesta!

Under 1600-talet förbjöd den svenska staten samerna att hålla fast vid sin tro. Vad gjorde kungamakten för att få samerna att bli kristna? Bilden av den samiska tron och verklighetsuppfattningen har i hög grad präglats av ett utifrånperspektiv. Eftersom den ursprungliga kulturen är oral, det vill säga saknar skrift, finns det inga egna skrifter som förklarar tro och rit. De texter som finns är präglade av kyrkostatens religiösa perspektiv. Dessa tre riter dvs ris piskandet, skidor över björnkroppen och snörning runt björnens käft kan härröra sig från metoder att förvissa sig om att björnen verkligen var död.
Basta sparrantor


Utkik 4-6 Religion - Smakprov

Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna Vissa riter innebär att man dels på begravningsdagen samt tre dagar senare  av P Stiernstedt · 2018 · Citerat av 1 — Samernas religionsutövning har förföljts av den svenska kyrkan (Virdi Kroik, nämnde ovan under myter, så nämner Religion 1 riter i form av sång, dans och. Under 1600-1700-talen utsattes samisk religion och kultur för ett tidvis var att gå under jorden och utöva religion och riter endast i hemlighet.

Bissie - Faluns bibliotek

[1] Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen och förfäderna.Gudarna tolkades som förfäder och förmödrar och deras beskaffenhet var ande och demon.

Dessa uppgifter är starkt färgade av upptecknarnas eget synsätt, den tid de lever i och deras kön. Den samiska tron har förändrats över tid. Inte minst genom det inflytande skandinaverna och deras religion, både fornnordisk tro och kristendom, kommit att ha. Under 1600- och 1700-talet bedrevs en hård omvändelsekampanj där samerna tvingades överge eller dölja sina riter, sina religiösa föremål och sina schamaner.