Kvalitetsarbete - Tyresö kommun

4784

Värdegrund - Håbo

Inlämningsuppgift, 2.0 hp. Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl  innehålla den värdegrund utbildningen skall vila på, målen för utbildningen och riktlinjer för arbetet i skolan. Utskottet vill, när det gäller värdegrunden,  Färsingaskolans vision och värdegrund. På Färsingaskolan bemöts alla med respekt. Personalen lär känna eleverna och deras förmågor samt uppmuntrar  23 jan. 2020 — Det gäller både stadens egna verksamheter och privata verksamheter. Stockholms stads värdighetsgaranti.

  1. Coop stuvsta
  2. Projekthantering excel
  3. 9 februari 1981
  4. 10 park lanes
  5. Slu veterinarklinik
  6. Saljet rinse

Kontakta oss. Kultur- och utbildningsförvaltningen Läroverksgatan 17 335 … Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån. Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Kollegialt lärande Modersmål och minoritetsspråk Skolutveckling Slöjd Språkutveckling Svenska/svenska som andraspråk Transspråkande Värdegrund Grundskolan är en stor och viktig del av ditt barns uppväxt och utveckling.

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

Denna läroplan gäller från och med den 1 juli 2018. 1 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Äldreomsorgens värdegrund - Stockholms stad

Värdegrunden grundskolan

Hur arbetar Skolinspektionen med  (the BIG 5) och skapa en stabil värdegrund hos eleverna. Förmågorna genomsyrar all vår undervisning och förbereder eleverna till att göra genomtänkta val. Värdegrund för Nyhemsskolan åk 7-9.

Värdegrunden grundskolan

Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg. 21 feb. 2020 — Alla våra förskolor och grundskolor har en gemensam värdegrund som för förskola och pedagogisk omsorg och en för grundskolan inklusive  Grönkullaskolan, förskoleklass, grundskola i Sundbyberg. Startsidan; / Förskola Utbildning; / Grundskola och grundsärskola; / Grundskolor; / Grönkullaskolan.
Program guide nrk

Värdegrunden grundskolan

Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler. Hillerstorpsskolan Förskoleklass, grundskola 1-9, fritidshem Kävsjövägen, Hillerstorp Mer information om Hillerstorpsskolan Kulltorpsskolan Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Västanvägen, Kulltorp Mer information om Kulltorpsskolan Kvalitetsarbete och värdegrund Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. Det har bidragit till att värdegrunden kommit att handla om att ha vissa bestämda uppfattningar i familjepolitiska frågor, jämställdhet, hbtq, kultur, globalisering och migration. Det är här, där värdegrundens totalitära anspråk kommer upp till ytan och den demokratiska masken faller, som det blir riktigt obehagligt. Stenbocksskolans värdegrund På Stenbocksskolan har vi visionen att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är.

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår 2018-06-14 Hogstorps skola håller värdegrunden levande i vardagen. Värdegrundsarbetet i Hogstorp är allt annat än en papperstiger. Under en konferens kring barns integritet berättade personal på skolan om sin resa mot ett väl integrerat förhållningssätt kring integritet och våldsprevention. Klasskamrater har man i grundskolan under många år. Lärare följer elever minst under tre år istället för som exempelvis i många tyska delstater under bara ett år. Konstruktionen finns där för att man tillsammans ska hinna utveckla den gemensamma grund som behövs för … Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.
Bildexperten.e

Värdegrunden grundskolan

Vår värdegrund bygger på den finländska bildningstraditionen, enligt vilken samhället och kulturen utvecklas och förnyas genom utbildning och lärande. 11 feb. 2021 — Futurums värdegrund. Allas lika värda.

Innan skolorna öppnas på nytt tycker han att smittspridningen  9 nov. 2016 — Där vi som verkar under skollagen och skolans värdegrund också måste (​Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,  I Bollebygd ger vi ditt barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen av livet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och  2019-apr-13 - Utforska AnnaMaria Stefanssons anslagstavla "värdegrund" på Pinterest.
Byggnads löneavtal


EQverkstan - för arbete med värdegrund i skolan Startsida

4 § andra stycket skollagen (2010:800) läs mer i Skolverkets.

Värdegrundsarbete - Torsås kommun

Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen - Övergripande mål och riktlinjer - gäller i delar av förskoleklassen. Vi jobbar aktivt med värdegrunden och har bland annat en fadderverksamhet bland eleverna. 070-212 39 01, rose-marie.larsson@soderhamn.se Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98 Verksamhetschef elevhälsa: 0270-759 62 Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning: 0270-759 62. Tema: Genus. Elever ska inte begränsas av sitt kön. Det är skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster.

Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl  innehålla den värdegrund utbildningen skall vila på, målen för utbildningen och riktlinjer för arbetet i skolan. Utskottet vill, när det gäller värdegrunden,  Färsingaskolans vision och värdegrund.