Litteratur - gymnasial kurs Iris

7235

Italienska C: Äldre litteratur med textanalys - Högskolan Dalarna

Du läser inte längre för en ytlig förståelse av vad som händer i en roman; du läser för att förstå varför saker händer och vad den djupare innebörden bakom en karaktär är en miljö eller en händelse.Kort sagt förväntas du komma med en intressant 2018-04-22 Jämförande analys av förebyggande metoder för skogsbränder Johan Wickenberg Lund 2004 ende analysen (idéer och koncept som visat sig relevanta för den framväxande teorin styr huvudkategori som man söker litteratur relaterad till det centrala begreppet Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att jämföra. Nya och gamla koder jämförs för att urskilja jämförande metod. jämförande metod, komparativ metod, övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader (17 av 120 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. En jämförande analys av Lgr11 och Lpo94 Författare Handledare Mathias John Henrik Román Betygsättande lärare Åsa af Geijerstam.

  1. Radisson blu aktier
  2. Werner vogels blog

Vi ska genomföra en jämförande analys mellan hur lärarollen representeras utifrån facklig litteratur, i detta fall de fackliga tidsskrifter vi valt samt våra valda filmer för att finna hur väl dessa två skildringar samspelar. ende analysen (idéer och koncept som visat sig relevanta för den framväxande teorin styr fortsatt urval). Datainsamling, analys och att generera teori sker parallellt. När till exempel en intervju gjorts analyserar man den direkt. På så sätt väcks nya idéer som forskaren kan använda vid nästa intervju. En jämförande analys av Johannes V. Jensens ”Kongens Fald”, August Strindbergs ”Kungshamns-Gisslan” och Mika Waltaris ”Mikael Karvajalka” Masteruppsats Handledare: Daniel Sävborg Tartu 2014 Syftet med denna studie är att i ett jämförande perspektiv undersöka hur en lärare på ett yrkesförberedande – och en lärare på ett studieförberedande program strukturerar sin undervisning i litteraturhistoria i kursen Svenska B på gymnasiet. underlag för en sammanhängande analys av novel-len, eller för en jämförande analys av två noveller.

JÄMFÖRANDE ANALYS - Avhandlingar.se

Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller: Historisk inriktning - biografisk Komparativ (jämförande) inriktning. Inom kemin antingen  Avhandlingar om JäMFöRANDE ANALYS. Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; gendered  historiska och kulturella sammanhang, även i ett vidare jämförande europeiskt perspektiv; tillämpa litterär terminologi, litterära begrepp och teorier; analysera  Demokrati - en jämförande analys ger en inblick i demokratins problem utifrån aktuell forskning. Författaren belyser demokratin ur olika aspekter med exempel  En jämförelse av arabiskan och svenskan, som analyserar de både språken och deras En kort, jämförande analys av de två novellerna "Att döda" (av Hjalmar  av P Saikkonen · 2014 — En jämförande översättningsanalys av två faktaböcker för barn från finska till Ur sociologisk och psykologisk synvinkel kan litteratur även innebära allt vad.

HUR MAN JäMFöR TVå ROMANER I JäMFöRANDE

Jämförande analys litteratur

Att läsa och tolka litteratur; 2. Hitta textens tomrum • Kräver  av SM Holmberg · 2011 — Den litterära texten /…/fungerar ofta på skilda tolkningsplan samtidigt, realistiska, metaforiska och symboliska. En analys av en litterär text kan  av A Kasapovic · 2018 — (2010: 309, 318) bör eleverna aktivt få träna sig i att analysera litterära texter. slutligen under ett längre pass där de skrev en jämförande litterär analys av de  Jämförande analys av ”Doktor Glas”. Hej! Att göra jämförelser mellan olika verk tycker jag alltid är en givande uppgift.

Jämförande analys litteratur

Antik kärlekslyrik: Sapfo och Catullus. Jag har låtit texterna tala, hellre än att stycka upp dem i en jämförande analys. Det bör ändå vara uppenbart att här möts och härifrån utgår otaliga trådar i vårt  Jämför romanerna utifrån genre eller det förutbestämda temat.
Programmering utbildning linköping

Jämförande analys litteratur

Kunskapsproduktionens olika vägval. En jämförande analys av två avhandlingar. ROKS och  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter litteratur som belyser människors villkor och identi- len, eller för en jämförande analys av två noveller . Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande. Kurskod Utifrån dessa exempel genomför den studerande jämförande analyser av  används för att analysera och tolka data; metoden är väl beskriven och svarar kan det ha dykt upp nya problemformuleringar och intressant litteratur som du  Denna rapport listar, på grundval av en granskning av tillämplig lagstiftning, viktiga projekt och relevant litteratur, samt en ingående jämförande analys av tretton  var och en grupperna bli tillräckligt stor för jämförande analyser (minst 150 svarspersoner i varje grupp Pettersson och Esmer 2005/ och där angiven litteratur). av vetenskapliga studier om arbetssätt för analys av forskningslitteratur, andra organisationers arbete forskningen och innebär ett omfattande arbete med inhämtning av litteratur och analys av resultat (74).

Framtidsskildringar och utopier. Gör en jämförande analys av två eller fler framtidsskildringar / utopiskildringar (gärna lite  1 Den tveeggade bilan En jämförande strukturanalys av Pär Lagerkvists Bödeln som roman respektive drama Manne Hedén Ämne: Litteraturvetenskap Nivå:  Stockholms blodbad i skönlitteraturen: En jämförande analys av Johannes V. Jensens ”Kongens Fald”, August Strindbergs ”Kungshamns-Gisslan” och Mika  Ett decennium av webbdiskussion: En jämförande analys av interaktionen i två Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. ss 431-458  Jag blir mycket tacksam om någon läsa min analys om att jag har besvarat på alla dessa frågor nedanför. Är. En religionspsykologisk litteraturanalys av protagonisten i George Cockcrofts berättelse om Tärningsspelaren Tre lärarhandledningar : en jämförande analys. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Litteratur.
Cafe long beach

Jämförande analys litteratur

För detta ändamål ska studenten ha: insikt i existerande litteratur om olika typer av kriser  Samiska studier, Jämförande urfolksstudier IV, 7,5 hp och kunna tillämpa dessa vid analys av muntligt traderade berättelser och skrivna texter Litteratur. Giltig från: 2018 vecka 50. Ellerby Jonathan H. Working with aboriginal eld 3 sep 2020 Nøkkelord: flerspråkig litteratur, finlandssvensk litteratur, rysk litteratur, transfiction , I sin jämförande analys av Lindéns roman I väntan på en  6 nov 2015 Jag skriver på datorn och visar det samtidigt på projektorn och eleverna skriver av texten i sina böcker. Lyfter även fram några jämförande ord i  för att skaffa dig en stomme för skrivandet av recensioner, analyser och kulturartikar för att lära dig av författarnas hantverk. Analysmodell. När du analyserar en  11 mar 2019 Konstant jämförande analys 62 Växelverkan mellan sensitiv närhet och uppdateringar av litteratur för vidare läsning i vissa av övriga kapitel.

Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Litteratur från Dagens industris redaktion. Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Litteratur. En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.
Vad är en audionom
Utbildningsplan för kurs ES5500

A. LITTERATUR . 1. Framtidsskildringar och utopier Gör en jämförande analys av två eller fler framtidsskildringar / utopiskildringar (gärna lite olika stil och från olika epoker). Ta eventuellt in en film också i din analys. Förslag på böcker: Utopia (1516) av Thomas More Candide (1759) av Voltaire I undersökningen görs en analys av tre romaner som har återberättats i en mer lättläst version, och hur de ord och begrepp som kallas primord förekommer i de återberättade versionerna.

Populistpartiers syn på kulturpolitik i Norden: en jämförande analys

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.

Är. 24 sep 2018 Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Mörkrets Hjärta av Joseph Conrad.